- - -
thế bấm
Sáng tác: Vũ Quốc Việt
Ngày hôm qu [Am]a mẹ ru [G]ta lời ru [D]ca dao à... [E]ơi
Rồi hôm [Am]nay đàn [G]gui tar … ngồi [Em]hát ới … à … [Am]ơi
Đàn cùng t [F]a hát [G]lê n mổi khi [C]buồn … à … [Em]ơi
Đàn cùng ta [F]hát câu [G]ca dao ầu... ơ [Am]
Đàn cùng t [F]a hát [G]lên nỗi nhớ [C]nhà... [Em]
Đàn cùng t [F]a hát [Em]câ u ca dao mẹ [Am]ru …
Nhìn xa x [Dm]ăm mây giăng cuối [Am]trời
Lòng trong ng [C]óng nghe thương nhớ mẹ [G7]
Chợt thấp th [Em]oáng … tiếng ru à ơi.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận