- - -
thế bấm
Buồn [C] ơi ta xin chào [Am] mi
Khi người [F] yêu ta đã bỏ ta [G7] đi
Buồn [C] ơi ta xin chào [Am] mi
Khi tình [F] yêu chấp cánh bay [G7] đi

Buồn [C] ơi ta đang lẻ [Am] loi
Buồn [F] hỡi ta đang đơn [C] côi
Buồn ơi hãy đến với [F] ta
Để quên [G7] chuyện tình xót [C] xa

[Ab] Nếu trên đường tình ta lẻ loi một [D#] mình
Thì [Ab] trên đường đời ta có [D7] mi buồn [G7] ơi
Buồn [C] ơi thế nhân là [Am] thế
Sao người [F] yêu vẫn mãi đam [G7] mê

Buồn [C] ơi yêu đương là [Am] thế
Sao tình [F] ta mãi mãi say [G7] mê
Tình [C] yêu cho ta niềm [Am] đau
Buồn [F] hỡi cho ta quên [C] mau
Buồn ơi hãy đến với [F] ta
Để quên [G7] chuyện tình xót [C] xa.

Sheet PDF 'Buồn ơi chào mi'

748.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận