- - -
thế bấm
Capo 3
Người[Em] ta thương nhớ cũng[C] nhiều, nhưng [B7]yêu thì được bao [Em]nhiêu
Tình [Em]yêu chỉ đến một[C] lần, vì một[D] người thương duy [G]nhất
Một [Am]người yêu hết tháng ngày, một người [Em]nhớ suốt đêm ngày
Một người[B] không thể buông tay... dù [D]cho người này xa [G]mãi
Vậy nên[Em] vẫn cứ hoang [C]đường... đi yêu[B7] một người đơn[Em] phương
Dù mai[Em] sau chẳng chung [C]đường, vẫn còn [D]lại tình thương[G] đó
Đoạn [Am]đường ai bỏ ai đi. Đèn đường[Em] xanh đỏ phân ly.
Dừng lại[B] hay bước tiếp đi[B7] chẳng để làm[Em] chi...
ĐK:
Ngày [Em]đó khi vừa biết [Am]nhau là biết[D] yêu người sẽ [G]đau
Vì trót[Am] mang phận đến sau, người đi[B] cùng ai phía trước?
Là [Em]đúng hay là đã[Am] sai? Vì chẳng[D] có lần thứ [G]hai
Người [Am]bước đi cùng ngày mai
Nỗi [D]buồn này sao [B7]buồn mãi?
PK:
Từ [Em]ngày tháng ấy trôi[C] qua mang theo [B7]cuộc tình đi[Em] xa
Lòng [Em]tôi vẫn cứ vấn [C]vương không yêu[D] được ai hơn [G]thế
Một [Am]người duy nhất trong tôi chẳng thể [Em]thay thế trong đời
Buồn này [B7]đôi lúc cũng thật là[Em] vui.
....
Dk:
.......
Mình [C]mất đi một người thương[D]...nỗi buồn[Bm] này làm sao [Em]buông ???
Mình [C]mất đi một người thương[D]...nỗi buồn[Bm] này làm sao [E]buông ???
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận