- - -
thế bấm
Vòng hợp âm: [Am] [C] [G] [F]

1. [Am] Này em, này em, này em ơi
[C] Lại đây, lại đây, lại đây chơi
Đến [G] đêm rồi, đêm rồi
[F] Cứ vô tư mà vui.

2. [Am] Nhịp tay, nhịp tay, nhịp đôi tay
[C] Nhịp chân, nhịp chân, người mê say
Cứ [G] quay cuồng, quay cuồng
[F] Chẳng một giây nào buồn.

ĐK:
[Am] La la la la la [C] la la la
You can [G] dance dance dance
You're my [F] dancing queen tonite.

[Am] La la la la la [C] la la la
I can [G] dance dance dance
I'm your [F] dancing king tonight

[Am] D.I.S.C.O
[C] D.I.S.C.O
[G] D.I.S.C.O
[F] Enjoy the show with disco.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận