- - -
thế bấm
[C]Khi trò viết [Am]bảng
Lệ [F]muốn rơi [G]rơi
Có [Dm]phải tại bài
Hôm [F]nay lệch tủ
Có phải tại bài
Hôm nay khó [G]nhằn

Em quay xuống liên [G]hồi
Cầu [Am]mong cứu tinh bạn [G]e
Bạn [Em]e đều chịu [F]hết
Bởi hôm [G]qua còn luyện game

Mai [C]sau hứa xin [G]chừa
Và [Am]e quyết tâm từ [G]này
Bỏ [C]game và học [F]tốt
Cho [G]ba mẹ còn [C]vui.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận