- - -
thế bấm
1. [Am] Nhớ mãi câu ca chiều [E7] ấy
[Am] Êm ái như trong chiều [G] nay
[F] Có tiếng ai kia thầm [E7] nói
Vững tin nơi bàn [F] tay đắp xây cõi [E7] đời.

[Am] Nếu nhớ nhau ta tìm [E7] đến
[Am] Dăm miếng cau nên tình [G] duyên
[F] Có lúa nâng niu đời [E7] sống
Có trăng soi tình [F] thương bóng ai cùng [Am] thôn.

ĐK:
[Am] Thẹn thùng gì khi ta gặp [G] nhau trên đường [C] vắng
[G] Trao nhau đôi câu ấm [C] lòng
[Dm] Ghi nên bao tin yêu để [Am] duyên ta càng sâu
[F] Mong cho thôn xóm tươi [E7] màu.

[Am] Vì đời còn tin yêu thì [G] thương nhau còn [C] mãi
[G] Như khi trăng soi giữa [C] đời
[Dm] Câu ca dâng chơi vơi còn [Am] ghi trong lòng tôi
Trăng [F] ơi trăng [E7] sáng ngàn [Am] nơi.

2. [Am] Nhớ mái tranh xưa đầm [E7] ấm
[Am] Ghi biết bao nhiêu niềm [G] thương
[F] Nhớ bóng trăng soi đầu [E7] xóm
Nhớ câu ca đầu [F] thôn khắc ghi cõi [E7] lòng.

[Am] Gió mát trăng thanh đẹp [E7] quá
[Am] Gieo biết bao nhiêu vần [G] thơ
[F] Muốn nói lên muôn ngàn [E7] ý
Hát lên muôn lời [F] ca những khi chiều [Am] mơ.

Sheet Ảnh 'Bóng người cùng thôn'

Bóng người cùng thôn sheet(bản nhạc) Bóng người cùng thôn sheet(bản nhạc) Bóng người cùng thôn sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận