- - -
thế bấm
1. Bống không là [C] Bống Bống ở nơi [Em] nào
Bống không là [C] Bống không ở trong [F] ao
Bống nhảy lên [C] bờ Bống [Em] đi chơi [Am] phố
Nắng vàng ủng [D7] hộ cho [G] Bống căn [C] nhà.

ĐK: [C] Tìm tình tìm tình trong nắng em gặp cơn [Dm] mưa
Ô hay [G] tìm tình giữa ngọ buồn lưa thưa [C] về
Tìm tình tìm tình trên [Am] núi em gặp mây [Dm] bay
Ô [G] hay tìm tình giữa chợ tình phai mất [C] rồi

2. Bống không là [C] Bống Bống mặc áo [Em] dài
Bống ra ngoài [C] ngõ bước nhịp khoan [F] thai
Có một con [G] đường Bống [Em] đi không [Am] tới
Vui buồn hội [D7] ngộ trong [G] kiếp con [C] người.

Sheet Ảnh 'Bống không là bống'

Bống không là bống sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận