- - -
thế bấm
Năm tháng qua [Dm] mau thân trai dãi [A7] dầu mười năm [Dm] xa xứ
Thương nhớ làng [Gm] quê thương mẹ mỏi [A7] mòn chờ mong con [Dm] về
Thương mẹ già một nắng hai [A7] sương, con phận [F] nghèo nên phải tha [Bb] phương
Đi xa nhớ [A7] nhà, đi xa nhớ [Bb] mẹ ruột đau chín [Dm] chiều

Ai nhớ thương [Dm] ai, riêng tôi nhớ [A7] về mẹ quê [Dm] yêu dấu
Năm tháng quạnh [Gm] hiu thân mẹ cánh [A7] cò ngược gió sông [Dm] chiều
Con của mẹ đàn trẻ ngây [A7] thơ, cha bạc [F] phận con phải bơ [Bb] vơ
Liêu xiêu mái [A7] nhà liêu xiêu bóng [Bb] mẹ bạc thêm mái [Dm] đầu

Nơi miền [Bb] quê xa lắc xa [G] lơ
Mẹ tôi ngày đêm vẫn [Dm] chờ tôi về khơi nguồn lửa [F] ấm
Mẹ hiền [Dm] ơi mái lá lưa [G] thưa chiều mưa
Mẹ con lạnh [Dm] lùng, lạnh [A7] lùng khi gió [Dm] đông sang

Ai nhớ thương [Dm] ai, riêng tôi nhớ [A7] về mẹ quê yêu [Dm] dấu
Bóng dáng [Gm] mẹ tôi lưng còng tóc [A7] bạc lộng gió [Dm] muôn chiều
Con sẽ về dù trước hay [A7] sau, con vẫn [F] là con mẹ thương [Bb] yêu
Xanh xanh mái [A7] đầu, lơ thơ tóc [Bb] bạc hàn huyên sớm [Dm] chiều
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận