- - -
thế bấm
Một chiều ái [A] ân [Bm]
Say hồn [E] ta bao [A] lần
Một trời đắm duyên [A] thơ [Bm]
Cho đời [E] bao phút ơ [A] thờ

Ngạt ngào sắc [E] hương [A]
Tay cầm tay luyến [D] thương [Bm]
Đôi mắt em [D] nhìn càng
Say đắm mơ [A] màng
Nào thấy [E] đâu sầu [A] vương

Một chiều bên [A] nhau
Một chiều vui [F#m] sống
Quên phút tang [Bm] bồng [D]
Em ơi nhớ [E] chăng
Xa em anh [B] hát
Khúc ca nhớ [E] mong [A]

Một chiều gió [E] mưa [A]
Anh về thăm chốn [D] xưa [Bm]
Non nước u [D] buồn
Nào đâu bóng cố [A] nhân
Lòng xót [E] xa tình [A] xưa

Lâng lâng chiều [A] mơ
Một chiều bâng khuâng đâu nguồn thơ
Mây vương sầu [F#m] lan
Gió ơi đưa [B] hồn về làng [E] cũ
Nhắn [A] thầm lời nguyện [B] ước
Trong chiều [E] xưa [A]

Thương nhau làm [A] chi
Âm thầm lệ vương khi biệt ly
Xa xôi còn [F#m] chi
Vô tình em [Bm] nhớ mối duyên hờ
Tình như mây [B] khói bóng ai xa [E] mờ

Một chiều ái [A] ân [Bm]
Say hồn [E] ta bao [A] lần
Một trời đắm duyên [A] thơ [Bm]
Cho đời [E] bao phút ơ [A] thờ

Ngạt ngào sắc [E] hương [A]
Tay cầm tay luyến [D] thương [Bm]
Đôi mắt em [D] nhìn càng
Say đắm mơ [A] màng
Nào thấy [E] đâu sầu [A] vương.

Sheet Ảnh 'Bóng chiều xưa'

Bóng chiều xưa sheet(bản nhạc) Bóng chiều xưa sheet(bản nhạc) Bóng chiều xưa sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận