- - -
thế bấm
Chiều ơi về [Am] đâu
Chiều đi lòng nhớ bao nỗi u [Dm] sầu
Chiều sương im [E7] lắng buồn
Mờ xa đôi cánh chim lùa theo [Am] gió

Chiều xa ngoài [Am] khơi
Thuyền theo giòng nước về chốn xa [Dm] vời
Cành hoa phai [E7] sắc tàn
Còn đâu trăng sáng mơ bên vườn [Am] lan

Nhưng giấc mơ [Am] tan
Vương theo gió bao cung [C] đàn
Đâu dáng duyên [G] xưa
Một chiều thu ta còn [E7] nhớ

Nhớ hồi còn [Am] thơ
Vai kề vai trong tiếng [Dm] tơ
Tuy xa vắng ta vẫn [E7] mong chờ
Chiều sao hờ hững lạnh lùng thờ [Am] ơ

Sheet PDF 'Bóng chiều tà'

2619.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận