- - -
thế bấm
Bởi vì [Am] tôi không là giấc [Dm] mộng
Làm sao [E7] ru tình những đợi mong
Bởi vì [Dm] tôi không là biển [G] rộng
Làm sao [E7] ru cuộc sống buồn [Am] vui

Bởi vì [Dm] em là [G] cơn mưa [C] lũ
Bởi vì [E7] em là gió thiên thu
Em ra [Dm] đi bỏ tình tôi [Am] lại
Em ra [Dm] đi bỏ lại trăm [Am] năm
Bởi vì [E7] đâu, bởi vì [Am] đâu

Bởi dòng [Dm] sông còn lênh đênh [Am] mãi
Bởi vì [E7] đêm vọng tiếng bi ai
Chim bay [Dm] đi cánh sầu nghiêng [Am] lại
Em ra [Dm] đi bỏ lại thu [Am] phai
Bởi vì [E7] đâu, bởi vì [Am] đâu

* Bỏ ngày [G] buồn như nghìn thế [C] kỷ
Bỏ dòng [G] sông mang hạnh phúc tôi [C] đi
Bỏ mùa [Dm] đông mưa trên thành phố [G] nhỏ
Bơ hẹn [E7] hò trong màu nắng thiên [Am] thu
Bởi vì [E7] đâu, bởi vì [Am] đâu
Bởi vì [E7] đâu, bởi vì [Am] đâu
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận