- - -
thế bấm
Bố [A] là tàu lửa, bố [Bm] là xe [F#m] hơi
Bố là con ngựa, em cưỡi em [A] chơi
Bố là thuyền [E] nan, cho em vượt [A] sóng
Bố là sông rộng, cho thuyền em [A] bơi

Bố bố là bờ [Bm] đê, cho em nằm [E] ngủ
[Bm] Bố bố là phi [E] thuyền cho [E7] em
Bay vào không [A] gian X 2

[A] Bố bố là tất [Bm] cả! Bố ơi bố [E] ơi
Bố là tất cả! Bố ơi bố [A] ơi
Bố là tất [F#m] cả Bố [Bm] ơi bố [E] ơi!
Nhưng lúc bố [E7] mệt bố là bố [A] thôi

Sheet Ảnh 'Bố là tất cả'

Bố là tất cả sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận