- - -
thế bấm
Bố là tàu [G]lửa
bố là xe [C]hơi
bố là con [D]ngựa em cưỡi em [G]chơi
bố là thuyền [Am]nan cho em vượt [Em]sóng
bố là sông [D]rộng cho thuyền em [G]bơi
[G]bố bố là bờ [Am]đê cho em nắm [D]ngủ
[Am]bố bố là phi [D]thuyền cho em bay vào tương [G]lai
bố bố là tất[C] cả
bố ơi bố [Am]ơi bố là tất [D]cả
bố ơi bố [G]ơi bố là tất [C]cả
bố ơi bố [Am]ơi
Những lúc vắng [D]mẹ
bố là bố [G]thôi.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận