- - -
thế bấm
Mùa [Em] hoa lê - ki - ma [Am] nở
Ở quê ta miền đất [Em] đỏ
Thôn [C] xóm vẫn nhắc tên người [Bm] anh hùng
Đã [C] chết cho mùa [Em] hoa lê - ki – ma [Am] nở
Đời sau vẫn còn nhắc [Em] nhở
Sông [C] núi đất nước ơn người [Bm] anh hùng
Đã [B7] chết cho đời [Em] sau

Người [Em] thiếu nữ ấy như mùa [D] xuân
Chị [Am] đã dâng trọn cuộc đời
Để chiến đấu với bao [Em] niềm tin
Dù chết vẫn không lùi [B7] bước

Chị [E7] Sáu đã hy [Am] sinh rồi
Giọng [D] hát vẫn như còn [Em] vang dội
Vào [B7] trái tim những người đang sống
Giục [Am] đi lên không bao [Em] giờ lui

Kìa [Em] hoa lê - ki – [Am] ma nở
Đẹp thêm quê miền đất [Em] đỏ
Nơi [C] đó sáng mãi tên người [Bm] anh hùng
Bình [C] minh đang rực [Em] sáng cho hoa kia [Am] nở
Mùa xuân lan tràn xứ [Em] sở
Tôi [C] đến hát trước nấm mồ [Bm] chôn sâu
Người [B7] nữ anh [Em] hùng

Sheet Ảnh 'Biết ơn chị Võ Thị Sáu'

Biết ơn chị Võ Thị Sáu sheet(bản nhạc) Biết ơn chị Võ Thị Sáu sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận