- - -
thế bấm
Trời u [F] ám mây vào thu gió mưa
Chợt lẻ [Bb] loi tiếng ai
Rì [F] rào trong mưa lời biệt [Dm] khúc ôi não [Gm] nùng [C]
Giờ biệt [F] ly tôi nhìn em xót xa
Cuộc tình [Bb] này mong chi kiếp tương phùng
Chỉ [F] còn trong tim đây chất [Dm] ngất mãi nghìn [Gm] trùng [C]

Nếu duyên mình dang [F] dở mới biết nối tiếc
Kỷ niệm giây [Dm] phút khi xưa ân ái
Ta quên thời [Bb] gian trong tim
Gọi tên bên nhau ngập [C] tràn yêu đương.

Nếu đôi mình xa [F] cách anh không sao quên
Môi nồng luyến [Dm] ái đôi tay âu yếm ngọc ngà
Ve [Bb] vuốt đam mê
Dẫu cho mai đây tỉnh [C] mộng phôi pha.

Hồn [Bb] anh nghe vụn vỡ nát tan
Sầu biệt [F] khúc vang lời ca não nùng
Tình [Bb] ta nay giờ chỉ thế thôi
Người có hay [C] không.

Tiếng tơ đàn ai [F] oán câu biệt [Dm] khúc
Ngậm ngùi luyến [Bb] tiếc biết mấy tình [Am] đầu
Người quên [Gm] tôi ra đi nhịp cơn [Am] gió
Để tình [Bb] đã lỡ tới trong [C] mơ.

Tiếng tơ đàn ai [F] oán câu biệt [Dm] khúc
Mong gì được [Bb] thấy khoé mắt người [Am] tình
Được gần [Gm] em môi hôn nồng say [Am] đắm
Giờ chỉ [Bb] có lời hát biệt [C] khúc
Tình mong [F] manh.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận