- - -
thế bấm
Em xa anh [Am], trăng cũng [G7]chợt lẻ loi thẫn [Am]thờ
Biển vẫn thấy [C]mình dài rộng [Dm]thế
Xa cánh [E7]buồm, một [C]chút đã cô [Am]đơn
[C]Gió âm thầm không nói [Am]
Mà [Dm]sao núi phải [G7]mòn
[E7]Em không thể là [Am]chiều
Mà [F]nhuộm Anh đến [C]tím
[Dm]Sóng có nghĩa gì [C]đâu
Nếu [G7]chiều nay Em chẳng [Dm]đến
Bởi [E7]sóng đã làm [C]Anh [G7]nghiêng ngã [Am]vì Em
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận