- - -
thế bấm
Ngày mai em [Cm] đi biển nhớ tên em gọi [Fm] về
Gọi [Ab] hồn liễu rũ lê [G] thê gọi [G7] bờ cát trắng đêm [Cm] khuya
Ngày mai em [Cm] đi đồi [Fm] núi nghiêng nghiêng đợi [G7] chờ
Sỏi [Ab] đá trông em từng giờ nghe [G7] buồn nhịp chân bơ vơ

Ngày mai em [Cm] đi biển nhớ em quay về [Fm] nguồn
Gọi [Ab] trùng dương gió ngập [G] hồn bàn [G7] tay chắn gió mưa [Cm] sang
Ngày mai em [Cm] đi thành [Fm] phố mắt đêm đèn [G7] mờ
Hồn [Ab] lẻ nghiêng vai gọi buồn
Nghe [G7] ngoài biển động buồn [Cm] hơn

Hôm nào em [Fm] về bàn [Ab] tay buông lối [Cm] ngỏ
Đàn [G] lên cung phím chờ sầu [G7] lên đây hoang vu

Ngày mai em [Cm] đi. Biển nhớ tên em gọi [Fm] về
Triều [Ab] sương ướt đẫm cơn [G] mê trời [G7] cao níu bước sơn [Cm] khê
Ngày mai em [Cm] đi cồn [Fm] đá rêu phong rủ [G7] buồn
Đèn [Ab] phố nghe mưa tủi hờn nghe [G7] ngoài trời giăng mây tuôn

Ngày mai em [Cm] đi biển có bâng khuâng gọi [Fm] thầm
Ngày [Ab] mưa tháng nắng còn [G] buồn
Bàn [Ab] tay nghe ngóng tin [Cm] sang
Ngày mai em [Cm] đi.
Thành [Fm] phố mắt đêm đèn [G7] vàng
Nửa [Ab] bóng xuân qua ngập ngừng
Nghe [G7] trời gió lộng mà [Cm] thương

Sheet Ảnh 'Biển nhớ'

Biển nhớ sheet(bản nhạc) Biển nhớ sheet(bản nhạc) Biển nhớ sheet(bản nhạc) Biển nhớ sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận