- - -
thế bấm
Biển lỗi [Am]lầm
Để cho con sóng [E]chứa đầy bão dông [Am]
Em lỗi [F]lầm
Để con tim anh [E]mang bao đớn đau [Dm]
Em tiễn anh đi ngày [G]nào
dù biển có song [C], sóng cuốn vào [Am]nhau
Em đón anh về [Dm]lạc nhau con [F]sóng tìm về nơi [E]đâu...
Biển khát [F], biển khát [C]bờ
Em [Dm]khát anh [F]như nắng khát chờ [E]mưa
Tình yêu [F], đầy bão [C]giông
giây phút mong manh [Dm]em bội [F]ước tình [E]anh
Biển khát [F], biển khát [C]bờ
Em [Dm]vẫn yêu [F]anh, con sóng vẫn đợi [E]chờ
Tình yêu ấy [Am]là cơn bão [Dm]going sóng xô bạc [G]đầu
Tình của anh [G]vượt qua đớn đau [C]trái tim hiền hòa [E]
chẳng thể xa cách [E]sóng về bến bờ [Am]
Còn [Am]tình yêu [Dm]ấy lỗi lầm sẽ [E]qua
Còn [Am]tình yêu [E]ấy lỗi lầm sẽ [Am]qua...
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận