- - -
thế bấm
Có [E] người từ lâu nhớ thương [Am] biển
Ngày xưa biển [Dm] xanh không như bây [G] giờ biển là hoang [C7] vắng
Lời tôi nhỏ [Am] bé tiếng gió thét [E] cao biển tràn nỗi [Am] đau [A]
Tình em quá [Dm] lớn sóng cũng vỡ [G] tan đời tôi đánh [C] mất
Giấc mơ không [E] còn biển xưa đã [Am] cạn
Vắng em trên [G] đời biển thầm than [G7] khóc ngàn lòng với [C] tôi
Cùng tôi biển [E] chết, cùng em biển [F] tan [A]
Ngàn năm nỗi [Dm] đau hóa kiếp mây [E] ngàn cô đơn biển [Am] cạn

Có [E] người hẹn tôi tới phương [Am] trời
Biển xưa lắng [Dm] nghe trắng xóa nỗi [G] niềm biển không lên [C7] tiếng
Ðời tôi nhỏ [Am] bé trước những khát [E] khao chìm trong nỗi [Am] đau [A]
Tình em quá [Dm] lớn với những đam [G] mê làm nên oan [C] trái
Sóng reo não [E] nề hải âu không [Am] về
Vắng em trên [G] đời biển thầm than [G7] khóc ngàn lần với [C] tôi
Cùng tôi biển [E] chết, cùng em biển [F] tan [A]
Ngàn năm nỗi [Dm] đau hóa kiếp mây [E] ngàn cô đơn biển [Am] cạn

Ðời tôi nhỏ [Am] bé trước những khát [E] khao chìm trong nỗi [Am] đau [A]
Ngàn năm nỗi [Dm] đau hóa kiếp mây [E] ngàn cô đơn biển [Am] cạn

Sheet PDF 'Biển cạn'

364.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận