- - -
thế bấm
Bèo [D] dạt mây [F#m] trôi, chốn xa xôi
Anh [Bm] ơi, em vẫn [G] đợi bèo [D] dạt
[D] Mây í i ì trôi
Chim [Bm] sa, tang tính [D] tình cá [A7] lội
[Bm] Ngậm một tin [D] trông, [Bm] hai tin [D] đợi
Ba bốn tin [A7] chờ, sao chẳng thấy [D] anh

Một [D] mảnh trăng [F#m] treo, suốt canh thâu
Anh [Bm] ơi, trăng đã [G] ngã ngang [D] đầu
[D] Thương nhớ ờ ơ ai
Sương [Bm] rơi đêm sắp [D] tàn í i ì trăng [A7] mờ
[Bm] Cành tre thưa trước [D] gió, là [Bm] gió la [D] đà
Em vẫn mong chờ, sao [A7] chẳng thấy [D] anh

Bèo [D] dạt mây [F#m] trôi, chốn xa xôi
Anh [Bm] ơi, em vẫn [G] đợi bèo [D] dạt
[D] Mây í i ì trôi
Chim [Bm] sa, tang tính [D] tình cá [A7] lội
[Bm] Ngậm một tin [D] trông, [Bm] hai tin [D] đợi
Ba bốn tin [A7] chờ, sao chẳng thấy [D] anh

Ngày [D] ngày ra [F#m] trông, chốn xa xăm
Anh [Bm] ơi, em vẫn [G] đợi mỏi [D] mòn
[D] Ra trông, sao xa tang tính tình
Hoa [A7] tàn, người đi xa có [D] nhớ
Là nhớ ai ngồi [Bm] trông cánh chim [D] trời
Sao [A7] chẳng thấy [D] anh

Sheet Ảnh 'Bèo dạt mây trôi'

Bèo dạt mây trôi sheet(bản nhạc) Bèo dạt mây trôi sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận