- - -
thế bấm
[G]Bèo dạt mây [D]trôi, chốn xa xôi,
Anh [Em]ơi, em vẫn [C]đợi... í i ì... bèo dạt [D]
[G]Mây í i ì... [D]trôi,
chim [Em]sa, tang tính [C]tình... í i ì..., cao vời [D]
[C]Ngậm một tin [G]trông, hai [D]tin [Em]đợi,
ba bốn [C]tin chờ, sao [D]chẳng thấy [G]anh...
[G]Một mảnh trăng [D]treo, suốt năm canh,
Anh [Em]ơi, trăng đã [C]ngả... a á à... ngang đầu [D]
[G]Thương nhớ... ờ ơ... [D]ai, [Em] [C]sao rơi... đêm sắp tàn...
trăng tà [D], [C]cành tre đưa trước [G]gió làn [D]gió [Em]la đà
em vẫn [C]mong chờ, sao [D]chẳng thấy [G]anh...
[G]Mòn mỏi chim [D]bay chốn nơi nao
Anh [Em]ơi, em ngóng [C]đợi mỏi [D]mòn
[G]thương nhớ [D]ai [Em] [C] [D]chim ơi cho nhắn một đôi lời
[C]người đi xa có [G]nhớ là [D]nhớ [Em]ai ngồi
trông cánh [C]chim trời sao [D]chẳng thấy [G]đâu...
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận