- - -
thế bấm
Ở lại với [Dm] trời gửi [Gm] mây
Ở lại với [Dm] trời gửi [F] tình
Gửi tình ở [Am] lại gửi tình ở [F] lại
Với [Am] người với người tôi [F] yêu
Gửi [Gm] mưa ở lại với [A] chiều
Tôi đi về [C] phía có [Am] nhiều
Có nhiều bão [Bb] giông

Đời [Dm] tôi có một dòng [Gm] sông
Nước đang chảy [F] siết
Mà [Am] không có [Dm] cầu
Đời [F] tôi là cánh rừng [Gm] sâu
Đèo cao dốc [Am] thẳm
Mà [C] đâu mà [A] đâu có [Dm] đường

Đâu bằng trở về quê [Gm] hương
Đâu [F] bằng trở về quê [C] hương
Ôi mơ về [Dm] bến giống quê ngày [Bb] ấy
Người [Am] thương đang [Dm] chờ
(Người [Am] thương, người thương .. đang [Dm] chờ)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận