- - -
thế bấm
[D] Mùa đi lá nhớ cây ngàn
[G] Tình em như ngọn nắng [D] vàng
[A] Đời như một giấc phù [D] vân
Từ trong thiên [A] cổ
Từ trong thiên [G] cổ
[A7] U trầm có [D] nhau

Nhớ [Gm] thương tóc biếc tơ [A] sầu
Rừng hoang nhớ [A7] gió bên đồi lau [D] xanh
Mùa đi lá nhớ cây ngàn
[G] Tình em như ngọn nắng [D] vàng
[A] Đời như một giấc phù [D] vân
Từ trong thiên [A] cổ từ trong thiên [G] cổ
[A7] U trầm có [D] nhau

Em [Gm] còn tiếc cụm hoa [A] chanh
Còn mê con [A7] bướm trên cành tương [D] tư
Mùa đi lá nhớ cây ngàn
[G] Tình em như ngọn nắng [D] vàng
[A] Đời như một giấc phù [D] vân
Từ trong thiên [A] cổ từ trong thiên [G] cổ
[A7] U trầm có [D] nhau

Bao [Gm] giờ nghe ý trùng [Dm] tu
Thân như rong nước cõi hư vô [A] này
Mai [Gm] sau còn dấu chim [A] bay
Dưới sâu cát [A7] bụi đổ dài bóng [D] tôi

[D] Mùa đi lá nhớ cây ngàn
[G] Tình em như ngọn nắng [D] vàng
[A] Đời như một giấc phù [D] vân
Từ trong thiên [A] cổ từ trong thiên [G] cổ
[A7] U trầm có [D] nhau

[A] Đời như một giấc phù [D] vân
Từ trong thiên [A] cổ từ trong thiên [G] cổ
[A7] U trầm có [D] nhau.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận