- - -
thế bấm
1. [C] Trăng ơi sao trăng rụng xuống [G7] cầu
[Em] Cho con sông kia ngậm nỗi [Am] sầu
[Dm] Trôi lang thang đến bạc mái [G7] đầu
[Dm] Tìm cả đời chẳng thấy [G7] trăng đâu

2. [C] Mây ơi sao mây chẳng đứng [G7] lại
[Em] Cho em tôi ngơ ngẫn mãi [Am] hoài
[Dm] Yêu thương nhau cứ đợi ngày [F] mai
[G7] Tâm tư tôi biết ngỏ cùng [C] ai

ĐK: [C] Thôi thôi thì nếu em hững [Am] hờ
Đành để tôi mong [F] chờ bằng trái tim bơ [G7] phờ
[Dm] Thôi thôi thì lỡ yêu ai [F] rồi
Thì suốt trong cuộc [Em] đời yêu một người mà [G7] thôi

[C] Trăm năm mà nếu em không [Am] màng
Đành để tôi lỡ [F] làng, một kiếp duyên bẽ [G7] bàng
[Dm] Trăm năm mà vẫn chưa yêu [F] người
Thì suốt trong cuộc [G7] đời mình cứ nuôi mong [C] đợi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận