- - -
thế bấm
Bánh chưng [F] xanh bên dưa hấu [Dm] đỏ
Cành mai [C] vàng bên cành đào [Gm] tươi
Tết năm nay bé thêm một [F] tuổi
Chúc ông [C] bà sức khoẻ dồi [F] dào
Chúc ba [C] mẹ sức khoẻ nhiều [F] nhiều
Chúc anh [C] chị thương bé nhiều [F] nhiều
Nhưng bé lớn [C] rồi bé không thích lì [F] xì
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận