- - -
thế bấm
Ngày [C]qua dưới [G]mưa con nhớ [C]nhà mẹ ơi,
Giờ [Am]con tay [F]mang "bản án [C]thôi học".
Nhớ xưa [Am]đua đòi thích chơi [Am]bời
Cứ lo [F]cup học , hút thuốc [F]nghiện , bây giờ [C]nằm than
"để [G]mẹ buồn nơi quê [C]nhà".
[C]Trường con, [G]BK khó lắm mẹ ơi, [C]mà tuổi [Am]xuân...
giờ [F]chôn trong chốn chơi [C]bời
Đứa em thơ [Am]dại ,ờ quê [Am]nhà,
biết cha đau [F] chẳng, nói [F]nên lời!
lỗi là tại [C]con
"Con [G]đang chấp nhận [C]mẹ ơi".

ĐK:
[C]Trường tuyên "bắt [Am]đuổi học tôi"
Mẹ với em [Dm]ơi anh phải đi rồi,
mẹ cha [G]già con xin lậy mà [C]đi
Nghẹn [Am]ngào... lệ [Am]nhoà... nói chẳng nên [G]câu,
tìm [C]đâu một lối đi [G]về....về nhà... ngày [F]xưa[C]...
"mẹ du [C]con".
Chiều [C]nay... bước [G]ra... bến xe miền [C]tây
Bác [Am]tài ơi... ! [F]"người ta móc túi [C]con con rồi...".
Chuyến xe đông [Am]người , ví tuôn [Am]rơi
Áo con chôn [F]vùi với đống [F]đồ
không một người [C]thân..., cũng [G]chẳng ai màng
"mẹ [C]ơi".
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận