- - -
thế bấm
Yêu nhau [Em] cho nhau nụ cười
Thương [G] nhau cho nhau cuộc [Am] đời
Mà [C] đời đâu biết [Em] đợi
Để [C] tình nhân kết [B7] đôi

Yêu [Em] nhau yêu nhau một lần
Thương [G] nhau thương cho một [Am] lần
Một [C] lần thôi vĩnh [Em] biệt
Một [C] lần thôi mất [Em] nhau

Để rồi oán trách [Am] nhau
Tay buông lơi tình [Em] mềm
Chân không theo tình [Em] bền
Chẳng giữ được [C] nhau
Cho môi khô nụ [C] cười
Quên tiếng hát yêu [Em] người
Cho đôi mắt tủi hờn [C] rơi
Để lệ cuốn mất câu [Em] thề

Đêm [Em] sâu mái tóc em dài
Buông [C] xuôi, xuôi theo dòng [Am] đời
Mà [C] đời dài như tiếng kinh [Em] cầu
Còn [C] sầu mang đến cho [Em] nhau.

Sheet PDF 'Bài không tên số 3'

241.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận