- - -
thế bấm
[Asus2] Em giờ đã xa xăm rồi đó
[F] Nơi em đi chắc vẫn [Am] còn lệ [Em] ứa ?
[G] Chiều nay trông [C] mưa mà nhung [Em] nhớ
[Am] Một thoáng [Asus2] thương vay cho đời [Am] say

Cuộc tình ngày [Em] đó đã theo mùa xuân đó
Cuộc đời này [F] đây đã chôn vơi ở [C] đây
Ước cho [Am] nhiều tuổi xanh trở về [F] đâu
Theo ngày tháng [G] tàn tình [Am] yêu cũng héo [Em] tàn.

[Asus2] Mai đời có cho tôi gặp gỡ
[F] Xin cho đôi môi em [Am] cười rạng [E] rỡ
[G] Một bờ mi [Am] cong vùng tóc [Em] nhớ
[Am] Để sống [Asus2] thêm thêm lần trẻ [Am] thơ.

Sheet PDF 'Bài không tên số 1'

238.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận