- - -
thế bấm
Nay muốn làm [D] gì thì phong bì mà đi trước
Từ mừng đám [G] cưới, chia buồn đám [A] ma
Làm mọi thủ [Bm] tục không sợ phiền hà
Rồi mọi phát [A] sinh là đều lo xong [D] tất.

Phong bì của [G] ta là đa năng nhất
Đem đi xin đất, cho đến chạy [Em] trường
Phong bì của [D] ta mạnh hơn vũ khí
nên dẫu đi [A] đâu ta nhớ mang [D] theo.

Phong bì của [G] ta là cây thuốc quý
Mang cho bác sĩ cứu chữa người [Em] nhà
Phong bì của [D] ta làm ta có giá
Nên dẫu đi [A] đâu ai cũng yêu [D] ta
Nên dẫu đi [A] đâu ta nhớ mang [D] theo.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận