- - -
thế bấm
Đêm đông No-[D] el bên hàng đá con [Bm] cầu
[Em] Bình an yên vui cho người [D] người khắp [A] chốn
[G] Đêm đông yêu thương cầu [Em] Chúa sắp gián trần
[A] Cho khắp muôn nhà nỗi [D] sướng vui đầy vơi [G][A]

Trời đêm linh [G] thiêng, muôn tinh tú sáng [F#m] ngời
[Bm] Điệu nhạc ngân [Em] vang mừng [Bm] hội ngài xuống [F#m] thế
[G] Chúa sinh vì [Em] ta [A] Chúa đem bình [Bm] an
Xuống cho trần [A] gian [Em] ngập tràn yêu [A] thương

Trời đêm linh [G] thiêng, muôn tinh tú sáng [F#m] ngời
[Bm] Điệu nhạc ngân [Em] vang mừng [Bm] hội ngài xuống [D] thế
[G] Chúa sinh vì [Em] ta [A] Chúa đem bình [D] an
Xuống cho trần [A] gian ngập tràn yêu [D] thương, yêu [G] thương, yêu [D] thương
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận