- - -
thế bấm
1. [C] Bàng xanh xanh, bằng lăng xanh, phượng xanh xanh
Hoa lung linh khoe sắc thắm đầu [F] cành [G] Lá la la là [C] la
[C] Bằng lăng xanh, bàng xanh xanh, phượng xanh xanh
Trường em đây, Trung học Chuyên Bắc [F] Ninh lá la [G] là là

[Am] Giữa trái tim của [G] thành phố nhỏ
[F] Chuyên Bắc Ninh xanh [C] tốt vươn mình
[Dm] Một vườn ươm cho bao [C] nhiêu trái ngon
[F] Giữa đất trời Kinh Bắc địa [G] linh

ĐK: Cùng nhau vun [C] đắp, sắc [G] hương bát ngát vườn [Am] ươm
Biết [G] bao tâm huyết thầy [F] cô khó [C] khăn vẫn yêu [Dm] nghề [G]
Và bao cố [C] gắng, quyết [G] tâm bao lớp trò [Am] ngoan
Sớm [Em] khuya vẫn luôn miệt [F] mài gắng [Em] công đua [Dm] tài

Vườn [Am] ươm trường Chuyên tràn căng nhựa sống
Cùng [G] nhau chung tay dựng [C] xây ngày mai
[F] Quê hương xanh, đất nước thêm phồn [Dm] vinh
Luôn xứng [G] danh trường chuyên Bắc [C] Ninh

2. [C] Bàn tay chai, bàn tay xinh, bàn tay chung
Ươm chăm hoa, hai tốt nhiều [F] mùa [G] Lá la la là [C] la
[C] Thầy say sưa, trò say sưa, trường say ươm
Ngàn hoa thơm, hoa đẹp Chuyên Bắc [F] Ninh lá la [G] là là

[Am] Với trái tim cô [G] thầy thắm đỏ
[F] Em lớn lên yêu [C] lớp yêu trường
[Dm] Một vườn ươm cho bao [C] nhiêu thế hệ
[F] Mãi sống vì non nước Việt [G] Nam
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận