- - -
thế bấm
Bắc kim [F] thang cà lang bí rợ
[C] Cột qua [F] kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà [Am] té
Chú bán [Dm] ếch ở lại làm [Gm] chi
Con le [C] le đánh trống thổi [F] kèn
Con bìm [Bb] bịp thổi [C] tò tí te tò [F] te.

Sheet Ảnh 'Bắc kim thang'

Bắc kim thang sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận