- - -
thế bấm
Đêm nay trên [Gm] đường hành quân ra mặt trận
Trùng trùng đoàn [Bb] quân tiến bước theo con đường của [Gm] Bác
[G7] Nở ngàn [Cm] hoa chiến công ta dâng lên [Gm] người
[Eb] Dâng lên tới [Cm] Đảng cả niềm [Gm] tin chiếu sáng [D7] ngời
[Gm] Cờ [Bb] sao quyết thắng lấp lánh soi sáng đường cháu [Cm] đi
[Gm] Đi, ta đi giải phóng miền [Cm] Nam
Khi [Gm] quê hương [Bb] nhà vẫn [Gm] còn bóng quân xâm lược
[Cm] Thì ta còn chiến đấu [Gm] quét sạch nó [Cm] đi
Lời [Gm] Bác thúc giục chúng [Cm] ta
[D7] Chiến đấu cho quê [F] nhà Nam [D7] Bắc hòa lời [Gm] ca

Năm xưa Bác [Gm] cùng đoàn con đi chiến dịch
Núi rừng vẫn [Bb] nhớ, suối vẫn in bóng hình của [Gm] Bác
[G7] Cả đoàn [Cm] quân tiến theo Người như thác [Gm] đổ
[Eb] Điện Biên năm [Cm] nào vọng lời [Gm] Bác giữa chiến [D7] hào
[Gm] Toàn [Bb] quân hôm nay vẫn phất cao cờ đỏ Bác [Cm] trao
[Gm] Đi ta đi giải phóng miền [Cm] Nam
Khi [Gm] quê hương [Bb] nhà vẫn [Gm] còn bóng quân xâm lược
[Cm] Thì ta còn chiến đấu [Gm] quét sạch nó [Cm] đi
Lời [Gm] Bác thúc giục chúng [Cm] ta
[D7] Bác kính yêu đang [F] cùng chúng [D7] cháu hành [Gm] quân

Hôm nay Bác [Gm] gọi cả non sông đáp lời
Giương lê xốc [Bb] tới quyết tiến lên ta giành chiến [Gm] thắng
[G7] Đường hành [Cm] quân dốc núi cao bao vực [Gm] thẳm
[Eb] Gian nan nào [Cm] bằng lòng hờn [Gm] căm cao ngút [D7] trời
[Gm] Miền [Bb] Nam ta ơi, hãy phất cao cờ đỏ thắm [Cm] tươi
[Gm] Ta xông lên giải phóng thành [Cm] đô
Phá [Gm] hết bót [Bb] đồn quét [Gm] sạch hết quân xâm lược
[Cm] Vì độc lập tự do [Gm] quyết giành ấm [Cm] no
Giành [Gm] lấy những mùa [Cm] xuân
[D7] Bác kính yêu đang [F] cùng chúng [D7] cháu hành [Gm] quân

Sheet Ảnh 'Bác đang cùng chúng cháu hành quân'

Bác đang cùng chúng cháu hành quân sheet(bản nhạc) Bác đang cùng chúng cháu hành quân sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận