- - -
thế bấm
Cuộc đời [Dm]còn gian [F]nan còn phong [Gm]ba còn sóng [Am]gió
Bọn tôi [Dm]ba đứa ra [Gm]trường bước vào [Dm]đời vui cuộc [Am]sống
Người [Dm]ở Bình [F]Dương người An [Gm]Giang người thành [Am]phố
Cùng nhau [Dm]ta nâng ly [Gm]mừng để mai [Dm]này mỗi đứa một [Dm]đường
Ngày nào còn học thi còn càfê còn thức trắng
Từng đêm nuôi bao ước vọng để ba mẹ vui hạnh phúc
Kỉ niệm nào quên ngày nghe tin bọn mình thi đỗ
Giờ đây bao năm qua rồi để bây giờ ta bước vào đời..như trên.
Ngày mai [C]người lên cao nguyên [F]nơi nông trường [Gm]xanh màu [Am]lá.
Người ra biễn khơi [Dm]nuôi ước [Gm]vọng theo những con tàu
Còn tôi đời ca sĩ dâng cho người [Am]câu ca tiếng nhạc
Thời gian [C]dù có đổi thay [F]ai sang giàu [Gm]hay nghèo [Am]khó
Dù cho đường xa [Dm]có cách [Gm]trở đời có nhọc nhằn
Bọn tôi vẫn nhớ mãi những kỉ niệm [Am]tình bạn hôm [Dm]nay
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận