- - -
thế bấm
Hãy [F#m]nín đi em lệ rơi ướt [C#m]v ai rồi.
T [E]hôi thương anh làm [A]ch i..
Lâu m [F#m]ắt đi em.. gần hết [C#m]đê m rồi.
Vì ngày mai [E]em bước sang ng [F#m]ang..
dau biet rằn [F#m]g tình là [C#m]giây o án..
Dẫu biết [E]rằng hợp rồi sẽ ta [A]n..
Dẫu biết rằn [F#m]g cuộc đời trái [C#m]nga ng..
Đã lỡ yêu r [E]ồi.. buồn cũng thế [F#m]thô i..
Khóc làm g [D]ì để anh [E]x ót xa…
Anh khô [C#m]ng trách em đâu [F#m]người ơi..
Anh sẽ cườ [D]i nhìn em [E]bước đi..
Nước mắt a [C#m]nh em không thấy đâu [F#m]người ơi...
Hãy tin rằ [E]ng thời gian cứ [E]tr ôi..
Thì em sẽ q [C#m]uên anh nhanh thôi [F#m]ngườ i ơi..
Sẽ chỉ cò [D]n mình anh với [E]a nh..
Và nổi nhớ [C#m]xé nát giấc mơ từng [F#m]đ êm…..
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận