- - -
thế bấm
[C]Em hay trách móc vu vơ
Anh cho em [G]nỗi mong [Am]chờ.
Và rồi chợt [Am]bƣớc đến [Em]khi [G]lẻ loi.
[F]Yêu em nhƣ thế sao
[C]Không nhƣ sóng cuộn trào
[Dm]Bên em hôm nay mà [F]mãi chốn [G7]nao.
[C]Sao ta không hiểu cho nhau
Anh yêu em [G]cũng vô [Am]bờ
Đợi chờ là [Am]bỗng thấy [Em]nhƣ [G]lẻ loi.
[F]Bên em anh rất vui
[C]Chia tay thấy ngậm ngùi.
[Dm]Ra đi anh lƣ [F]u luyến hình bóng em [G7]mà thôi.
Dù bàn chân anh [C]bƣớc
Mà hồn sao chẳng [Em]rời
[Em]Đời anh vui nơi [Am]ấy
Sống bên [C]em qua [Em]kiếp người
[C]Hãy tin anh một [F]lần,
Thế gian kia muôn [Em]trùng
Và rồi trong duyên [C]kiếp
Sẽ trọn [Dm]đời ta có [G7]đôi.

Guitar Pro tab 'Anh Không Muốn Ra Đi'

Anh_ko_muon_ra_di.gp4
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận