- - -
thế bấm
1. Anh không [G] lại để em chờ đợi mãi
Yêu là chờ là nhớ phải không [Am] anh
Nếu là [C] thế em xin chờ anh suốt [Am] kiếp
Để nghe [D] lời tình bay trên gối chăn.

Anh không [G] lại để em hờn giận mãi
Yêu là hờn là dỗi phải không [Am] anh
Nếu là [C] thế em buồn anh suốt [Am] kiếp
Hờn dỗi [D] anh là nỗi vui đời [G] em.

ĐK:
[C] Anh, tình em như lửa [Am] cháy
Mà anh vẫn lạnh [G] lùng
Vẫn [Am] như mùa tuyết [D] đông
[Em] Anh, anh ở đâu bây [Am] giờ
Em gọi trong giấc [D] mơ
Em buồn trong gió [G] mưa.

2. Anh không [G] lại mình em nhìn trời tím
Nghe lạnh lùng và khóc nhớ trong [Am] tim
Ôi nhớ [C] lắm nhưng giận anh cũng [Am] lắm
Để sương [D] buồn về vây quanh mắt em.

Anh không [G] lại để mưa dài đường phố
Em lại ngồi nhìn lá nhớ sang [Am] thu
Yêu nhiều [C] lắm nhưng sầu đau cũng [Am] lắm
Đời vắng [D] anh thì trái tim còn [G] anh.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận