- - -
thế bấm
1. Từ ngàn [Dm] xưa phương [C] thành Ca Tỳ La [A] Vệ
Tất Đạt [Gm] Đa thái [A] tử con vua [Dm] Tịnh Phạn
Thời niên thiếu sống [Bb] trong nhung lụa êm [Dm] ấm
Thương chúng [A] sanh lạc loài trong kiếp luân [Dm] hồi

2. Rồi một [Gm] hôm bên thành Ca Tỳ La [A] Vệ
Tất Đạt [Gm] Đa quyết [A] chí xuất gia tầm [Dm] đạo
Lìa vua cha, lánh [Bb] xa cung điện nguy [Dm] nga
Cắt tóc [A] xanh, khoác mình mảnh áo nâu [Dm] sòng

ĐK: Rừng [Dm] núi ca [Bb] vang
Muôn tia hào [A] quang chiếu sáng bóng Ngài
Chim [E7] vui chào [A] đón
Mười phương thành [Gm] tâm kính [A] lạy Bổn [Dm] Sư

Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân [A] loài
Đức từ [Gm] bi Ngài [A] gieo ánh sáng đạo [Dm] vàng
Đời dương [F] thế si mê ham giận lầm [Dm] lỗi
Con cúi [Gm] xin ơn [A] Ngài cứu độ chúng [Dm] sanh
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận