- - -
thế bấm
Xin [Am] anh đừng là mây [Dm] bay
Suốt [G] đời em không với [C] tới
Xin [F] anh đừng là con [Dm] suối
Bởi [B7] nguồn sẽ đổ về [E] sông.

Xin [F] anh đừng là vừng [Am] đông
Cho [B7] em chói loà đôi [E] mắt
Xin [Bm] anh đừng là khoảnh [E] khắc
Để [B7] rồi tan [E7] biến hư [Am] vô.

Anh [Am] đừng là ngôi nhà [Dm] to
Để [G] em đi qua ngần [C] ngại
Anh [F] đừng là bờ là [Dm] bãi
Đổi [B7] thay dâu bể cuộc [E7] đời.

Anh [Am] cứ là anh thế [Dm] thôi
Ấm [G] nồng vòng tay thân [C] thiết
Nơi [F] em gục vào quên [Dm] hết
Khổ [Am] đau cơ [E7] cực đời [Am] thường.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận