- - -
thế bấm
1. [Em] Buồn đời ta hát câu vu vơ
[G] Giận tình nơi chốn trần gian
[D] Cuộc đời là thế có chi đâu
[A] Mang theo một gánh nặng sầu.

[Em] Cuộc đời cứ thế như con xoay
[G] Loay hoay tìm chút phép nhiệm mầu
[D] Vòng đời cứ đến rồi lại đi
[A] Không ai mà sống đến hai lần.

Chorus :
[Em] Ai ai ai ai
[G] Ai đưa tôi đi đến chân trời
[D] Ai ai ai ai
[A] Ai mang bình yên chốn hoang tàn.

[Em] Ai ai ai ai
[G] Ai vui mà không khóc đôi lần
[D] Ai ai ai ai
[A] Đời ai cũng thế thôi.

2. [Em] Tính tình tình tang
[G] Du ca lân la chốn vội vàng
[D] Mọi người khép nép
[A] Ngó nghiêng họ nhìn nhau

[Em] Gặp nhau đôi chút lại quên mau
[G] Ai ai cũng có giấc mơ mình
[D] Rồi ngày dài tháng tháng
[A] Ta đây vô hình.

* [Em] Có khi trong [G] cuộc đời
Lắm [D] lúc đằng cay quá [A] nhiều
[Em] Tôi đi [G] tìm, chính [D] tôi của ngày hôm [A] qua.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận