- - -
thế bấm
Anh biết chăng [Dm] anh, em khổ vì ai, [A7] em khóc vì [Dm] ai.
Ngày vui đã [Gm] tan, nhân tình thế [Dm] thái còn lại đống tro [A7] tàn.
[D7] Em muốn kêu [Gm] lên cho thấu [F] tận trời cao [Dm] xanh
Rằng tình em [Gm] yêu sao giống đời đóa phù [C] dung
Sớm nở tối [Dm] tàn, xót thương duyên [Gm] mình chưa thắm [F] đành [A] dở [Dm] dang.

Thuở [D] xưa ngày đầu của nhau, hai đứa [Em] vang câu tình [D] ca.
Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà
Trăng nước hiền [A] hòa, ngày đầu của [Em] nhau hương sắc tình yêu đậm [A] đà.
Ngày [D] nay mình đành bỏ nhau, canh vắng [Em] bơ vơ sầu [D] đau.
Mình đành bỏ nhau, quên phút ta yêu lần đầu.
Trăng nước bạc [A] màu, người đành bỏ người như sương khói sau chuyến [D] tàu.

Em biết chăng [Dm] em, anh ngủ nào yên anh [A7] thức nào [Dm] yên.
Nhiều khi cố [Gm] quên nhưng chỉ thêm [Dm] chuốc vào lòng những ưu [A7] phiền.
[D7] u yếm hôm [Gm] qua không xóa [F] được buồn hôm [Dm] nay.
Người đời phụ [Gm] nhau khi đã cạn chén tình [C] say.
[Dm] Để lại thương sầu, trót yêu nhau [Gm] rồi sao nỡ đành [F] làm [A] khổ [Dm] nhau.

Sheet PDF 'Ai khổ vì ai'

25.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận