- - -
thế bấm
Chơi [G] vơi một mình ai
[D7] Chơi vơi đường thật [Em] dài
Chơi [G] vơi nhớ thương [D7] hoài
Biết [C] có ngày trở [D7] lại?

Sao [G] đêm dài thật dài?
Cho anh còn đợi [Em] hoài
Sao [G] em vẫn e [C] ngại?
Để [G] ai còn chờ [D7] ai.

Thương [Bm] nhau hãy quay [Em] về
Yêu [Bm] nhau hãy quay [G] về
Về ngồi [Am] sát kề nhẹ làn tóc thề
Như ngày [D7] đầu tiên

Thế nhé [G] dấu yêu có nhớ đến nhau
Về đây [Em] đón đưa về nghiêng nắng mưa
Cho anh [C] thương lại cho em [G] yêu lại
Cho ta mơ về bình [D7] yên

Thế nhé [G] dấu yêu có nhớ đến nhau
Gọi em [Em] giấc mơ ngày yêu ấu thơ
Biết đến [C bao giờ anh thôi [D] mong chờ
Về đây [G] nhé em
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận